AQUA BRNO s.r.o.

Nabízíme:

- Vyřízení stavebního povolení pro studny a vrty,

- stavební povolení pro čističky odpadních vod a jímky,

- a hydrogeologické posudky a posouzení pro vsak.

telefon: 604 20 40 40

Stránky jsou v úpravě.

2022